Vestlandsrådet frykter nedbygging av oljå

Vestlandsrådet krever at Olje— og energidepartementet griper inn for å hindre reduksjon av oljevirksomheten de kommende årene.