- Vi må få gjort noe med dette!

— Dette er for høye tall. Trenden må snus, slår direktør for utdanning Magne Nesvik fast.