Unikt hotellsamarbeid mellom konkurrenter

For første gang samarbeider de to konkurrerende hotellkjedene Ricaog Scandic. Fra april vil Rica Forum Hotel ha to navn. Det andreblir Scandic Hotel.