SR-Bank må erstatte fondstap

70 år gamle Anne Johanne Westre i Sola får tilbake pengene hun har tapt etter at hun satte 500.000 kroner i et høyrisikofond 12. juni 2001. SR-Bank vil ikke anke dommen.