• Pål Christensen

Lettest å få jobb for innvandrere

I september fikk 81 prosent av søkere med innvandrerbakgrunn jobb i Stavanger. Tilsvarende tall for arbeidssøkere generelt var 76 prosent.