Svekket krone liten betydning for reiselivet

Kronas svekkede nivå nå i forhold til øvrig skandinavisk valuta og euro, har ingen merkbar betydning i reiselivssammenheng.