IEA spår halvert oljepris

Oljeprisen i framtida vil ligge mellom 35 og 52 dollar per fat, alt avhengig av hva som skjer i Midtøsten og Nord-Afrika.