Ekofisk har gitt 300.000 til hver nordmann

Ekofisk har skapt verdier for 1316 milliarder 2003-kroner. Det tilsvarer 300.000 kroner til hver eneste nordmann.