- Må kutte kostnader i oljå

Det er framforhandlet betingelser for de ansatte på norsk sokkel som genererer store kostnader — kostnader som er særnorske sammenlignet med andre land.