- Formuesskatten må fjernes nå

Formuesskatten er en systemsvakhet som må fjernes nå, erklærer en rekke næringsorganisasjoner, dagen før regjeringens forslag til skattereform legges fram.