Forlenget levetid med ti år som gassfelt

Ved å gå over fra olje— til gassproduksjon på Statfjord-feltet vildet bli produksjon på feltet fram til 2020. Det utelukkes ikke atproduksjonen også kan fortsette ut over dette tidspunkt.