Flygelederne kan ha brutt spillereglene

Flygelederne ved kontrollsentralen på Røyen kan ha brutt spillereglene dersom de ikke varslet en overordnet om at de følte seg uskikket til operativ tjeneste før de la ned arbeidet, sier professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln, til NTB.