- Mer vekt på utseende enn språk

Riksmålsforbundet har satt karakterer på årsrapporter fra 17virksomheter. Firerne florerer, også lokalt.