Bruker tid på budsjettet

— Med alle de usikkerhetsfaktorer knyttet til rammebetingelser for kommunene, kan jeg ikke se hvordan vi skal kunne få mer realisme i langtidsplanene, sier rådmannen i Strand, Ina Fjelde.