- Ulovleg å sentralisera nynorsken

Sandnes kommune ønskjer å samla nynorskklassane på einskilde skular. Ulovleg, meiner Sandnes Mållag. Dei ber Utdanningsdirektøren i Rogaland sjekka om vedtaket er lovleg.