Gabrielsen kan ikke redde verftskontrakt

Næringsminister Ansgar Gabrielsen verken kan eller vil gripe innfor å hindre at den store Snøhvit-kontrakten går tilDragados-verftet i Spania. Onsdag bestemmer lisenshaverne påSnøhvit at det blir som Statoil vil.