Fem mektige jobber fram WTO-avtale

Fem av de mektigste aktørene i WTO-forhandlingene møttes i gårettermiddag for å prøve å bli enige om en felles plattform.