Snorre sikres og granskes

Arbeidet med å sikre Snorre— brønnen i Nordsjøen fortsetter for fullt. Petroleumstilsynet har satt i gang egen granskning av hendelsen.