SSB spår norsk høykonjunktur

Norsk økonomi er på vei inn i en høykonjunktur, mens internasjonal økonomi kan bevege seg mot en ny konjunkturnedgang i løpet av neste år. Renten kan dobles i løpet av tre år.