• Westport AS i Risavika Havn, (tidligere navn Risavika Terminal AS) utvider virksomheten, og etablerer datterselskap i Bergen.

Risavikaselskapet Westport satser i Bergen

Selskapet Westport i Risavika overtar Nor Lines terminalvirksomhet på Dokken i Bergen havn, inkludert 9 ansatte, utstyr og relevante avtaler. Virksomhetsoverdragelsen er effektiv fra årsskiftet.