NHO-topper har null tro på atomkraft

Norsk Industri krever mye raskere utbygging av havvind og vind på land i Norge. De kaller debatten om atomkraft for «bortkastet».

Små varianter av atomkraftanlegg på norsk jord vil vi aldri få se, om Norsk Industri får rett.
Publisert: Publisert:

Norsk Industri er NHOs største landsforening med 3000 medlemsbedrifter som igjen har 133.000 ansatte.

Foreningen mener at den norske produksjonen av kraft må økes med minst 20 prosent, tilsvarende 30 terawattimer (TWh), innen 2030.

Mye mer havvind, mer vind på land, solceller på alle tak på næringsbygg og forsert utbygging av strømnettet må derfor til. Det var budskapet da Norsk Industri denne uken la frem sin årlige rapport om tilstanden i deres medlemsbedrifter.

Men ordet «atomkraft» ble ikke nevnt med ett ord hverken i rapporten eller under fremleggelsen av den.

Dette til tross for at debatten om det skal satses på atomkraft i Norge, nå pågår for fullt i offentligheten.

Les også

Norsk Industri venter flere nedbemanninger og konkurser

– Ikke noe tro på

– Hvorfor sier dere ikke noe som helst om atomkraft?

– Vi ønsker ikke å delta i denne debatten nå. For vi har ikke noe tro på atomkraft. Vi tror at det norske samfunnet aldri vil akseptere det. Det er så stor motstand, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. – Men hovedargumentet vårt er at vi har nok fornybar kraft hvis vi bare tar den i bruk, fortsetter han.

Lier-Hansen mener Norge ville ha et handikap når det gjelder atomkraft ved at vi ikke har noe lovverk på området, og at ingen har kommet med noe svar på hvordan lagre avfallet.

– Styret i Norsk Industri mener atomkraft er en bortkastet debatt i den forstand at vi primært heller må ta i bruk våre fornybare ressurser. Vi kan ikke kaste bort tiår på tiår på en debatt om atomkraft som kanskje ikke fører frem, er Lier-Hansens konklusjon.

I dette styret sitter representanter for store industrikonserner som blant annet Aker, Equinor, Elkem, Ineos og Kongsberg Gruppen.

- Styret i Norsk Industri mener atomkraft er en bortkastet debatt, sier foreningens administrerende direktør Stein Lier-Hansen (t.v.). Her med hans industripolitiske direktør Knut Sunde.

Tror havvind er svaret

Knut Sunde, som er bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri, supplerer sjefens syn:

– Atomkraft løser ikke noen problemer i Norge, selv om det er en spennende teknologi. Hva som skal skje om 20 år, det er ikke på agendaen vår, sier Sunde, som heller retter blikket mot Nordsjøen:

– Om 20 år tenker vi at vi har mye havvind, at det har løst det meste.

Sunde viser også til det som kalles Nimby-effekten (Not In My Backyard). Norsk Industri tror ikke at noen her i landet vil godta å bli nabo til et anlegg som lagrer atomavfall.

– Det er bare å se på hva som skjer med ethvert prosjekt som innebærer noen som helst berøring av norsk natur. Det vil ikke gå mange sekunder før du får aksjoner mot atomkraft i ditt nabolag, spår Sunde.

Norsk Industri har mer tro på havvind enn atomkraft.

– Tullballordning

Norsk Industri virker å ha enda mindre tro på regjeringens politikk for å få ned de høye strømprisene.

Næringsminister Jan Christian Vestres satsing på fastprisavtaler på opptil syv år blir kalt for en «tullballordning» av Lier-Hansen. Ingen av bedriftene hans folk har spurt, vil tegne fastpris over mer enn tre år.

Norsk Industri jobber isteden fortsatt for en norsk variant at den tyske modellen for industribedrifter. Der gir staten store beløp i støtte. I Tyskland slipper bedriftene unna med å betale 75 øre pr. kilowattime (kWh) for 70 prosent av gassen de bruker det neste året. Bare 30 prosent av gassen må kjøpes til spotpriser.

Vil ikke si om han fortsatt er Ap-mann

Selv om regjeringen har smelt døren hardt igjen for mer strømstøtte til norske bedrifter, fortsetter Lier-Hansen å banke hardt på.

– Det interesserer meg ikke hvor mange ganger jeg får døren i trynet. Vi må slåss for hva medlemmene våre vil. Vi kan ikke ta hensyn til at det går tregt i regjeringen, sier han.

Den tidligere statssekretæren for Arbeiderpartiet har kalt regjeringens politikk på dette området for «selvskading» og at den skremmer bort velgerne.

– Hva med deg selv? Er du skremt bort fra Arbeiderpartiet også?

– Nå er det jo sånn at norske valg er hemmelige. Men jeg er ganske sjokkert over at det går an å bruke så lang tid på å finne løsninger på noe som burde være veldig enkelt for Norge. Staten har superprofitt på grunn av de høye strømprisene og burde klare å omfordele noe av den til næringslivet.

– Hva er konsekvensen av det du sier om at regjeringen skremmer bort velgerne?

– Jeg sitter ikke i noen partiledelse. Det får jo være opp til partiledelsen i disse to partiene å avgjøre hvor langt de vil føre en politikk som gjør at de møter mistillit i samfunnet generelt og ikke minst fra egne velgere, sier industri- og lobbyveteranen.

Han legger til:

– Men det er veldig merkelig å beskue det.

Publisert: