Vil ikke innføre millimeter-regler

Mer detaljerte regler gir ikke mer rettferdig karaktersetting i orden og atferd i den videregående skolen, mener fylkesdirektør Magne Nesvik.