Møkster sel til Tyskland

Standby-fartøy: «Stril Hercules» blei 28. januar overlevert fra Møkster Shipping i Stavanger til tyske Kiler Werft.