Ekstra olje og gass i Kristin-feltet

Den første boringen på Kristin-feltet har påvist ekstrareserver avolje og gass, men det er uvisst om reservene kan utvinnes.