• Sterk trafikkauke med gassferjene over Boknafjorden alt før den nye gassferja blei tatt i bruk. Thomas Førde

Uhemma vekst i ferjetrafikken

Talet på reisande med gassferjene over Boknafjorden har auka med fem prosent hittil i år. Ennå har ikkje effekten av den tredje og nye gassferja slått inn.