Kvinner «under omsorg»

Korleis ville du likt å fått eit tilbodsbrev adressert med c/oektefellen din? På grunn av ein glipp har fleire kvinner fåtttilbod om å kjøpa Statoil-aksjar med denne forma for påskrift.