Millioner av datamaskiner sprer virus og spam

Stadig flere av de 600 millioner datamaskinene i verden blir brukt til å skade andre. For de fleste skjer det uten at eieren av maskinen aner noen ting.