Tine-sjefen effektiviserer ikke hjemme

Men effektiviteten i meirinæringen har økt med 90 prosent på 90-tallet, har effektiviteten hjemme hos Tine-sjef Jostein Frøyland bare økt med seks prosent.