Klargjør for naturgass

Lyse gass har nå fullt trykk på utbyggingen av fordelingsnettet fornaturgass på Jæren. Samtidig undertegnes det stadig nye kontrakterpå utstyr til gassanlegget.