• Johannes Lunde retter alvorlige anklager mot Handelsbanken i Stavanger. Økokrim er i gang med å etterforske saken. Tommy Ellingsen

Lunde-boet krever 26 millioner av Handelsbanken

Bostyret etter Johs. Lunde-konkursen har saksøkt Handelsbanken for 26 millioner kroner. Stevningen ble levert Stavanger tingrett i morges.