Nervene i spenn før sentralbankmøter

Høy arbeidsløshet og lavt inflasjonspress gir Den europeiske sentralbank alburom i innsatsen mot gjeldskrisen i eurosonen. Likevel stålsetter finansbransjen seg for en skuffelse.