• Statoil har fått tillatelse til lugardeling på Statfjord B fram til 31. desember 2014. Harald Pettersen/Statoil

Varme senger får Statoil-ansatte til å koke

Hovedvernombud Hans Fjære Øvrum i Statoil misliker sterkt at regjeringen igjen løper oljeselskapenes ærend med nye regler for lugardeling.