Nortura frykter norsk eggmangel

Snaut 1,7 millioner norske verpehøns lever i bur som blir ulovlige om fire år. Jordbruksoppgjøret gjør investeringer i nye, mer dyrevernvennlige driftsløsninger ulønnsomt, mener Nortura.