Psykologi og mediefag i skuddet

Psykologistudiet ved Universitetet i Oslo er den mest populære utdanningen blant årets studiesøkere.