• Hans E. H. Jacobsen

– For dårlig utredet

33 ansatte mister jobben ved Nortura Kvinesdal hvis konsernstyret følger rådet om nedleggelse.