• Statkraft

Vindmøllene gjør gasskraft lønnsom

Statkrafts nyåpnede gasskraftverk i Tyskland skal tjene penger på vindstille og kuling.