• Thomas Førde

Bråstopp for vindindustri

Den nye verksemda High Comp på Bokn var komen godt i gang med produksjon og levering av vitale delar til store vindmøller. Men vindkraft— industrien har bråstoppa.