Mener at erstatningen på 122 millioner kroner er for høy