• Harald Magnus Andreassen i First Seucurities (midten) hadde høyest treffprosent i perioden renterådene ble registrert. Også Trygve Hegnar (t.v) traff bra, mens Nils Terje Furunes (t.h) bommet mest.

Bommer på halvparten av rentetipsene

Du kan like gjerne kaste om mynt og kron som å høre på en renteekspert, viser en masteroppgave.