• På Vestlandet foregår det mest lyging når jobbkandidater skal intervjues. FOTO: Colourbox

Vestlendinger lyger mest

Én av ti overdriver egne kvalifikasjoner på CV og i intervju. Vestlendinger lyger mest av alle på jobbintervjuet.