Studenter taper for lønnsveksten

I løpet av de tre siste tiårene har lønnsveksten økt betydelig mer enn studiestøtten.