• Folk i Oslo-området leser boligannonser og går på visning langt hyppigere enn folk i andre deler av landet. Erichsen, Jarl Fr./SCANPIX

Boligmani i Oslo-området

Mer enn fire av ti innbyggere i Oslo og Akershus har vært på boligvisning det siste halvåret.