- Mislykkede omorganiseringer i næringslivet

Halvparten av alle omorganiseringer i næringslivet forklares ikke godt nok internt i organisasjonen, viser en fersk beregning.