• Åtte banker klarte ikke EUs stresstest. ARIS MESSINIS/Afp

24 banker vakler

Åtte av 90 europeiske banker får stryk i omstridt stresstest. 16 andre vakler på kanten av stupet. DnB NOR passerer nåløyet med god margin.