• - Det er tydelig at selskapene på Oslo Børs vil skaffe seg kapital fra Norge, men de vil samtidig slippe unna de krav om innsyn fra myndighetene og offentliggjøring av informasjon som stilles til norske selskaper, kanskje også norske skattekrav, sier Benedikte Pryneid Hansen, leder for Attac Norge. Solum, Stian Lysberg/SCANPIX

Snakker ikke høyt om skatteparadiser

Ti prosent av selskapene på Oslo Børs har kontorer i noen av verdens fremste skatteparadiser.