• Osloborgere troner atter en gang jåletoppen i Norge. FOTO: SCANPIX / MICROSTOCK MAXFX - Fotolia

Skjønnhet for 1,3 milliarder kroner

Vi brukte 1,3 milliarder kroner på skjønnhet i sommer