• Tor Richardsen, Aftenposten

Kan bli en dyr mann

En hemmeligstemplet rapport antyder at Store Norske Spitsbergen Kulkompani kan ha tapt store summer på kontrakter tidligere direktør Robert Hermansen hadde inngått.