• Boligprisene i Stavanger har steget med 12 prosent hittil i år. Bildet viser de sentrumsnære bydelene Våland og Storhaug. Egil Eriksson

Rogaland på veksttoppen

Boligprisene har steget 11 prosent i Rogaland hittil i år med Stavanger og Sandnes som prisvekst— lokomotiver. Der er økningen enda et hakk høyere.