Norske elever leser bedre

Norske 10.-klassinger er blitt flinkere til å lese og er nå litt bedre enn gjennomsnittet i OECD, mens de er omtrent på snittet i matte og naturfag.