Oppgang på Wall Street

Kursene på børsen i New York hadde en pen oppgang på årets første handledag mandag.